All for Joomla All for Webmasters

Podizanje razine znanja I razvijanje svijesti o problematici zaštite okoliša

Naziv : Podizanje razine znanja i razvijanje svijesti o problematici zaštite okoliša

Cilj projekta

Glavni cilj projekta je podizanje razine znanja i razvijanje svijesti o problematici zaštite okoliša u lokalnoj sredini.

Očekivani rezultat

  • Povećan ekološki nivo svijesti stanovništva s naglaskom na mlađu populaciju.

·         Povećan nivo svijesti o potrebi zaštite i očuvanja okoliša i potrebi korištenja održivih vidova transporta prije svega kod mlađe populacije ali i pojedinaca i zajednice.

 

Korisnici obuhvaćeni projektom

Projektne aktivnosti bit će usmjerene prema društvenim grupama koje se smatraju najboljim potecijalnim korisnicima i provoditeljima osnovnih ciljeva projekta. To su različite dobne skupine djece (predškolski uzrast, učenici osnovne i srednje škole, studenti) i ostale dobne skupine stanovništva.